May 16 – 17, 2023
Vzdělávací komplex UTB - budova U18
Europe/Prague timezone

Programme

Tuesday, 16 May

10:00 Registration
10:30
 
Things to consider with 400G over DWDM
Steve Jones
10:50
 
Detecting anomalies in huge Flow datasets 1M+fps
Matěj Pavelka | FlowCutter
11:10

 
Next-Gen Network Management:
Implementing CI/CD and Open Source Technologies for Real-World Success

David Čermák, Josef Miegl | Prozeta
12:00 Lunch
13:00 Welcome
13:10
 
Roleplay v BGP - co přináší nová RFC 9234
Alexander Zubkov | Qrator Labs CZ
13:30

 
FlowPing - nástroj pro aktivní měření komunikačních sítí s přidanou hodnotou
Ondřej Vondrouš, Zbyněk Kocur, Ondřej Votava | FEL ČVUT
13:50
 
Měřicí nástroje a služby systému MSEK
Petr Hemerka | ČTÚ
14:10
 
Jak během 12 měsíců vybudovat anycast síť na všech kontinentech
Josef Grill | Wedos
14:30 Coffee Break
14:50
 
Kolísání latence na autoritativních DNS serverech - měření a vizualizace
Petr Špaček | Internet Systems Consortium
15:10
 
In search of best locations for .CZ DNS servers
Maciej Andziński | CZ.NIC
15:30
 
Zprovoznění (dalšího) anycastového rozsahu pro DNS
Kryštof Šádek | CZ.NIC
15:50
 
Deploying IPv6-mostly networks
Ondřej Caletka | RIPE NCC
16:10
 
Provisioning Cisco NXOS using model driven programming
Marian Rychtecký | NIX.CZ
16:30 End of day 1
17:00 Guided tour of the Tomáš Baťa Memorial I
17:30 Guided tour of the Tomáš Baťa Memorial II
19:00 Social Event

 

 

Wednesday, 17 May

10:00


 
Na doraz II - kam až sahají meze plánovače síťového subsystému linuxového jádra
Tomáš Podermański | CESNET
Matěj Grégr | NetX Networks
Peter Nagy | VUT Brno
10:20
 
eBPF/XDP & L4 loadbalancer
Ondřej Blažek | Seznam.cz
10:40

 
Distribuovaná NVME storage v hyperkonvergované DC infrastruktuře bez dopadu
na bežný síťový provoz

Pavel Mráček, Tomáš Procházka | Seznam.cz
11:00
 
BIRD 3: Už, nebo ještě ne?
Maria Matějka | CZ.NIC
11:20 Coffee Break
11:40
 
NIS 2 a její transpozice v ČR
Jan Kolouch | CESNET
12:00
 
CVD - Koordinované zveřejňování zranitelností v České republice
Jonáš Papoušek | NÚKIB
12:20
 
IoD: Jiný rozměr kybernetické bezpečnosti
Zbyněk Pospíchal
12:40
 
Root Zone KSK Ceremony
Ondřej Filip | CZ.NIC
13:00
 

Mechanizmus DDR v praxi: implementácia a fungovanie v sieti ISP (Lightning Talk)
Blažej Krajňák

13:20 Closing
13:30 Lunch