May 16 – 17, 2023
Vzdělávací komplex UTB - budova U18
Europe/Prague timezone

Tomáš Baťa Memorial - Guided Tour

We invite you to a guided tour of the Tomáš Baťa Memorial, during which you will get acquainted with the history and architecture of the building. You will also learn about the story of the creation and transformation of this radical Zlín architectural structure. The tour will include interesting anecdotes about Tomáš Baťa's life journey, from the beginnings of his business ventures to his tragic demise. In addition, you will also hear about František Lýdie Gahura - the author of the Memorial, who created a work that will forever commemorate the brilliant entrepreneur and serves as a symbol of Zlín itself.

Duration of the tour: approximately 30-40 minutes

Times of tour: 17:00 and 17:30

Adress and meeting point: Náměstí T. G. Masaryka 2570, 760 01 Zlín

Komentovaná prohlídka Památníku Tomáše Bati

Zveme vás na komentovanou prohlídka Památníku Tomáše Bati, v rámci které vás průvodce seznámí s historií a architekturou budovy. Dozvíte se také příběh vzniku a proměn této radikální zlínské stavby. Výklad je obohacen o povídání o životní cestě Tomáše Bati; od začátků jeho podnikání až po jeho tragický konec. K tomu vám představíme osobnost Františka Lýdie Gahury – autora Památníku, jenž vytvořil dílo, které má navždy připomínat geniálního podnikatele a je i symbolem samotného Zlína.

Délka prohlídky: cca 30-40 minut

Začátky prohlídky: 17:00 a 17:30

Adresa a místo setkání: Náměstí T. G. Masaryka 2570, 760 01 Zlín