May 16 – 17, 2023
Vzdělávací komplex UTB - budova U18
Europe/Prague timezone

Accomodation

The organizers of CSNOG 2023 do not provide accommodation. However, a limited number of rooms is blocked until April 15th at Interhotel Zlín (formerly Hotel Moskva) for event participants.

Double room: 2,180 CZK/night including breakfast (price valid for one or two persons per room)

Single room: 1,950 CZK/night including breakfast

The accommodation price is guaranteed until April 15th, 2023 and includes breakfast and the corresponding VAT.

Please make your accommodation reservation via email at recepce@interhotelzlin.cz.

In the email subject line, please indicate the information about CSNOG 2023, and in the email, please provide:

  • the dates of your stay
  • the names of the guests
  • billing details (if you require an invoice for your company)

Organizátoři CSNOG 2023 nezajišťují ubytování. Pro účastníky akce je ale v Interhotelu Zlín (bývalý hotel Moskva) blokováno do 15. dubna omezené množství pokojů.

Dvoulůžkový pokoj: 2 180 Kč/noc včetně snídaně (cena platná pro jednu nebo dvě osoby na pokoji)

Jednolůžkový pokoj: 1 950 Kč/noc včetně snídaně

Cena ubytování je garantována do 15. dubna 2023 zahrnuje snídani a příslušnou výši DPH.

Rezervaci ubytování proveďte prosím prostřednictvím e-mailu recepce@interhotelzlin.cz.

Do předmětu e-mailu uveďte informaci o CSNOG 2023 a v mailu uveďte:

  • termín pobytu
  • jména bydlících
  • fakturační údaje (v případě, že chcte vystavit fakturu na firmu)