May 16 – 17, 2023
Vzdělávací komplex UTB - budova U18
Europe/Prague timezone