May 16 – 17, 2023
Vzdělávací komplex UTB - budova U18
Europe/Prague timezone

FlowPing - nástroj pro aktivní měření komunikačních sítí s přidanou hodnotou

May 16, 2023, 1:30 PM
20m
Aula (Vzdělávací komplex UTB - budova U18)

Aula

Vzdělávací komplex UTB - budova U18

Štefánikova 5670, Zlín
CSNOG 2023

Speakers

Dr Ondřej VondroušDr Zbyněk Kocur (Katedra telekomunikační techniky, Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze)Mr Ondřej Votava

Description

V příspěvku je představen nástroj FlowPing pro komplexní testování komunikačních sítí založených na rodině protokolů TCP/IP. Nástroj FlowPing se snadno používá a jeho základní výstup je velmi podobný standardní aplikaci ping. FlowPing se neomezuje jen na testování dostupnosti nebo zpoždění ve smyčce, ale je schopen komplexního zátěžového testování propustnosti na bázi UDP s bohatými možnostmi reportování na straně klienta i serveru. V nástroji jsou implementovány funkce, které uživateli umožňují provádět testy s proměnlivou velikostí paketů a rychlostí provozu. Všechny tyto funkce lze použít v rámci jednoho spuštění testu. To umožňuje uživateli používat a vyvíjet nové metodiky pro testování propustnosti sítě a zátěžové testování. Velmi elegantně lze tak na vyšší vrstvě implementovat testy vycházející z RFC 2544 nebo ITU Y.1564 případně jiných.

Primary authors

Dr Ondřej Vondrouš Dr Zbyněk Kocur (Katedra telekomunikační techniky, Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze) Mr Ondřej Votava

Presentation materials