May 16 – 17, 2023
Vzdělávací komplex UTB - budova U18
Europe/Prague timezone

Kolísání latence na autoritativních DNS serverech - měření a vizualizace

May 16, 2023, 2:50 PM
20m
Aula (Vzdělávací komplex UTB - budova U18)

Aula

Vzdělávací komplex UTB - budova U18

Štefánikova 5670, Zlín
CSNOG 2023

Speaker

Petr Špaček (Internet Systems Consortium)

Description

Autoritativní DNS server by měl odpovídat v řádu mikrosekund, protože všechna data pro zodpovězení dotazu k dispozici lokálně na serveru. Zároveň ale někteří uživatelé DNS serveru BIND narazili na problém, kdy jejich autoritativní servery vykazovaly nesmyslně vysokou latenci.

V přednášce nejdříve shrneme možnosti měření latence pomocí DNS benchmarků dnsperf, resperf, flamethrower a shotgun. Dále se podíváme na nové rozšíření dnsperfu, které umožňuje jemnější měření latence, a také představíme možnost vizualizace latence pomocí upravené varianty DNS Shotgun.

Použití nových funkcí dnsperfu demonstrujeme na měření, které potvrzuje výskyt neobvyklých špiček latence v BINDu, a následně zopakujeme měření na opravené verzi a provedeme srovnání latencí.

Závěrem shrneme doporučení pro měření latence autoritativních serverů.

Primary author

Petr Špaček (Internet Systems Consortium)

Presentation materials