May 16 – 17, 2023
Vzdělávací komplex UTB - budova U18
Europe/Prague timezone

NIS 2 a její transpozice v ČR

May 17, 2023, 11:40 AM
20m
Aula (Vzdělávací komplex UTB - budova U18)

Aula

Vzdělávací komplex UTB - budova U18

Štefánikova 5670, Zlín
CSNOG 2023

Speaker

Jan Kolouch (CESNET)

Description

Jak jsme na tom "v tento okamžik" s transpozicí Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2555 o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně kybernetické bezpečnosti v Unii? Jaké byly zásadní problémy, které vzešly z otevřeného připomínkového řízení odborné veřejnosti? Jak byly tyto připomínky vypořádány? Na co se můžeme reálně začít připravovat před plánovanou účinností ZoKB v říjnu 2024?

Primary author

Jan Kolouch (CESNET)

Presentation materials