May 16 – 17, 2023
Vzdělávací komplex UTB - budova U18
Europe/Prague timezone

Na doraz II - kam až sahají meze plánovače síťového subsystému linuxového jádra

May 17, 2023, 10:00 AM
20m
Aula (Vzdělávací komplex UTB - budova U18)

Aula

Vzdělávací komplex UTB - budova U18

Štefánikova 5670, Zlín
CSNOG 2023

Speakers

Tomáš Podermański (CESNET z.s.p.o.) Matěj Grégr (NetX Networks a.s.) Peter Nagy (Vysoké učení technické v Brně)

Description

Přednáška navazuje na stejnojmennou přednášku prezentovanou v roce 2020, která se soustředila zejména na vstupní část síťového subsystému jádra OS Linux. V navazující přednášce se podíváme na opačný konec řetězce. Seznámíme se s plánovačem paketů a jeho nízkoúrovňovým fungováním, slabými stránkami a limity. Společně si zkusíme nastínit postupy k dosažení maximální výkonnosti.

Primary authors

Tomáš Podermański (CESNET z.s.p.o.) Matěj Grégr (NetX Networks a.s.) Peter Nagy (Vysoké učení technické v Brně)

Presentation materials