May 16 – 17, 2023
Vzdělávací komplex UTB - budova U18
Europe/Prague timezone

Mechanizmus DDR v praxi: implementácia a fungovanie v sieti ISP

May 17, 2023, 1:00 PM
10m
Aula (Vzdělávací komplex UTB - budova U18)

Aula

Vzdělávací komplex UTB - budova U18

Štefánikova 5670, Zlín
CSNOG 2023 LT

Speaker

Blažej Krajňák

Primary author

Presentation materials