Sep 8 – 9, 2020
ONLINE
Europe/Prague timezone

Přivítejte WebAuthn

Sep 9, 2020, 11:40 AM
20m
ONLINE

ONLINE

CSNOG 2020

Description

Představení a praktická ukázka implementace přihlašování uživatelů do
webových aplikací za použití nového standardu FIDO2 a W3C jménem WebAuthn.

Primary author

Presentation materials