Sep 8 – 9, 2020
ONLINE
Europe/Prague timezone

Call for Partners

CSNOG 2020

The Czech and Slovak Network Operators Group meeting is one of a community nature, which makes it really different from similar events, especially commercial ones.

The aim of this two-day meeting is to connect experts from the field of Internet networks, enable them to exchange experience, discuss the current Internet issues and share solutions leading to the development of Internet networks in the Czech Republic and Slovakia.

The program of the meeting is conceived as a series of lectures, which are selected from the submitted abstracts by a committee composed of the community members.

The main organizers of this event are CZ.NIC, NIX.CZ and CESNET. However, the aim of the event is to involve as many relevant entities from the both countries as possible. We will be very happy if you join the event and support it as a partner. 

Whom the event is for

CSNOG can offer topics for representatives of ISPs, network operators, Internet engineers and those interested in the Internet and network technology.

Place and date

Date: September 8–9, 2020
Venue: Brno, Orea Hotel Voronez  
Estimated number of participants: 150

The partners are offered the following:

Partnership level Social event Gold Silver Coffee Bronze
Invitation to the social event
as part of the main program
       
Presentation of the logo and
a roll-up banner on the social event
       
Presentation stand*      
Option to add promotional items/
printed materials to the conference bags
   
Roll-up in the main hall    
Presentation on social networks  
Presentation of the logo on the event website
Projection of the logo
Free admission tickets 8 5 3 2 1
Price (in CZK, without VAT) 150 000 50 000 35 000 25 000 20 000

*2x2 m area (organizer provides a 180x90 cm table, electrical connection 230V, 2 chairs)

CSNOG 2019 in numbers

130 participants, mainly from the Czech and Slovak Republic
25 lecturers
24 lectures
1 tutorial
13 partners

Application deadline: August 10, 2020

Contact: info@csnog.eu


CSNOG 2020

Setkání českých a slovenských správců sítí CSNOG (Czech and Slovak Network Operators Group) má komunitní charakter, čímž se významně liší od podobných, především komerčních akcí.

Cílem tohoto dvoudenního setkání je propojit odborníky z oblasti internetových sítí, umožnit  aktuálními internetovými tématy a sdílení řešení vedoucích k rozvoji internetových sítí v České a Slovenské republice.

Program setkání je koncipován jako série odborných přednášek, které z přihlášených abstraktů vybírá programová komise, složená z členů místní komunity.

Organizátory tohoto setkání jsou CZ.NIC, NIX.CZ a CESNET. Budeme rádi, když se k akci přidáte i vy a podpoříte ji jako partner.

Pro koho je akce určena

Na CSNOG najdou svá témata zástupci poskytovatelů internetového připojení, síťoví operátoři, internetoví inženýři a zájemci o internetové a síťové technologie.

Místo a termín

Termín: 8.–9. září 2020
Místo konání: Brno, Orea Hotel Voroněž
Předpokládaný počet účastníků: 150

Partnerům nabízíme následující:

Úroveň partnerství Social event Gold Silver Coffee Bronze
Pozvánka na social event v rámci hlavního programu        
Prezentace loga a roll-up na social eventu        
Prezentační stánek*      
Možnost vložení propagačních předmětů/
tiskovin do konferenčních tašek
   
Roll-up v hlavním sále    
Prezentace na sociálních sítích  
Prezentace loga na webu akce
Prezentace loga v projekci
Volné vstupenky na akci 8 5 3 2 1
Cena (v Kč bez DPH)  150 000 50 000 35 000 25 000 20 000

*Plocha 2x2 m (organizátor poskytne stůl 180 x 90 cm, elektrickou přípojku 230V, 2 židle)

CSNOG 2019 v číslech

130 účastníků převážně z České a Slovenské republiky
25 přednášejících
24 přednášek
1 tutoriál
13 sponzorů

Uzavírka přihlášek: 10. srpna 2020

Kontakt: info@csnog.eu