8-9 September 2020
ONLINE
Europe/Prague timezone

Kvantová distribuce kryptografických klíčů

8 Sep 2020, 13:20
20m
ONLINE

ONLINE

CSNOG 2020

Description

Neustále narůstající výkon konvenčních počítačů a potenciální hrozba počítačů kvantových ohrožuje principy použité pro asymetrické šifrování. QKD neboli kvantový přenos klíčů je slibný způsob zabezpečení přenosu informací založený (oproti tradičním metodám) ne na matematické, ale na fyzikální podstatě. V přednášce bude mimo principu a základních informací také zmíněny možné aplikace a scénáře (use-cases) v prostředí ČR. Na závěr bude rozebrán jako první komerčně dostupný (true) generátor náhodných čísel založený na kvantové mechanice a jeho možné využití v praxi.

Primary authors

Dr Rudolf Vohnout (CESNET) Mr Josef Vojtěch (CESNET)

Presentation Materials

Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×