Sep 8 – 9, 2020
ONLINE
Europe/Prague timezone

Linux Switchdev the Mellanox way

Sep 9, 2020, 1:00 PM
20m
ONLINE

ONLINE

CSNOG 2020

Description

Switchdev is an infrastructure in Linux kernel to map the kernel's network view to a compatible hardware. Mellanox switches is an example of such hardware (whitebox switches), which you can effectively use with your favourite Linux distro. In this presentation I want to share our experience of operating Mellanox switches under Switchdev.

Switchdev je infrastruktura v linuxovém jádru, která dělá projekci síťové konfiguraci jádra na kompatibilní zařízení. Switche Mellanox jsou příkladem takového zařízení (whitebox switch), který můžete efektivně použít s vaším oblíbeným distribucem Linuxu. V této přednášce se chci podělit o naše zkušenosti s provozem Mellanox pod Switchdev.

Primary author

Presentation materials