Sep 8 – 9, 2020
ONLINE
Europe/Prague timezone

Současné využívání několika internetových konektivit s ohledem na dynamické upřednostňování konkrétní linky (linek) dle aktuálního stavu

Sep 9, 2020, 11:00 AM
20m
ONLINE

ONLINE

CSNOG 2020

Description

Během prezentace blíže představíme často skloňovanou problematiku poslední doby - současné využívání několika internetových konektivit s ohledem na dynamické upřednostňování konkrétní linky (linek) dle aktuálního stavu, detekované aplikace (pomocí L7 footprint) a dalších rozhodovacích parametrů. Neopomeneme zmínit také důležitost zabezpečení a inspekce provozu i s ohledem na stále narůstající množství SSL šifrované komunikace.
Dále představíme možnosti hw akcelerace inspekce síťového provozu na L2-L7 za účelem kontroly komunikace zařízením typu NGFW, které krom bezpečnostních funkcí může v síti zákazníka plnit i roli kontroléru pro bezdrátové přístupové body a síťové přepínače s cílem utvořit ucelený ekosystém bezpečnostních prvků s jednotnou správou, který je schopen odolat kybernetickým hrozbám. Na závěr ukážeme, že celé řešení je jednoduché na nasazení i správu a lze ho zákazníkům s výhodou nabízet jako službu.

Primary author

Presentation materials