Sep 8 – 9, 2020
ONLINE
Europe/Prague timezone

Ansible a konfigurace sítí

Sep 9, 2020, 11:20 AM
20m
ONLINE

ONLINE

CSNOG 2020

Description

Ansible je velmi populární nástroj mezi "serveraři", své místo nachází již také v automatizaci sítí. Ukážeme si jak elegantně lze využít pro konfiguraci a že díky němu lze do konfiguračního postupu zařadit různé open source nástroje. Například Batfish, který můžeme použít pro pre-validaci konfigurace. Vše bude vysvětleno a na živém demu ukázáno na technologiích progresivního výrobce ARISTA.

Primary author

Presentation materials