Sep 8 – 9, 2020
ONLINE
Europe/Prague timezone

Konfigurace a správa služeb pomocí sysrepo

Sep 9, 2020, 9:20 AM
20m
ONLINE

ONLINE

CSNOG 2020

Description

Tématem přednášky je konfigurace a správa služeb pomocí softwaru sysrepo, který je založen na standardních protokolech NETCONF a RESTCONF a datových modelech popsaných jazykem YANG.

Jednotlivé programy a služby mají naprosto odlišné způsoby lokálního či vzdálené konfigurace a správy, které velmi komplikují automatizaci. Pro sjednocení mechanismu vzdálené administrace je možné využít NETCONF nebo RESCONF protokol. Tento způsob přístupu bude porovnán s běžnějším využitím orchestračních nástrojů jako je například Ansible. Dále bude představen koncept univerzálního administračního CLI pro skupinu služeb spravovaných pomocí sysrepo na lokální úrovni systému. Potřeba takového CLI plyne z nejednotnosti lokálních administračních rozhraní jednotlivých služeb, které i v případě využití NETCONF/RESTCONF protokolu zůstávají stále odlišná a změna konfigurace nemusí procházet přes datové úložiště sysrepo.

Díky tomuto CLI je možné konfigurovat veškeré služby v systému využívající úložiště sysrepo. Toto CLI není nijak vázané na konkrétní službu, ale pouze na sysrepo a YANG datový model konfigurované služby, ze kterého vytváří administrační příkazy až při jeho spuštění včetně nápovědy a našeptávání. Jako příklad bude prezentována integrace a nasazení pro DNS servery.

Primary author

Presentation materials