Sep 8 – 9, 2020
ONLINE
Europe/Prague timezone

Škálování DNS resolverů pro UDP, TLS a HTTPS provoz

Sep 8, 2020, 3:00 PM
20m
ONLINE

ONLINE

CSNOG 2020

Description

DNS resolvery mají široké možnosti konfigurace. Jak poznat, které parametry mají vliv na výkon? V přednášce představíme nový přístup, který operátorům umožňuje realisticky měřit a plánovat kapacitu DNS resolverů.

Nastíníme, jakým parametrům je potřeba nově věnovat pozornost při přechodu na TLS (DoT) a HTTPS (DoH) a představíme nástroj DNS Shotgun, který umožňuje na reálném DNS provozu vzájemně porovnat chování různých konfigurací resolverů, transportních protokolů i různých implementací DNS resolverů.

Díky nástroji DNS Shotgun nově dokážeme zodpovědět na otázky typu:
- Jak se změní výkon mého DNS resolveru, když 50 % klientů začne používat TLS?
- A jak by situace vypadala při mixu 50 % UDP, 25 % TLS a 25 % HTTPS?
atd.

Primary author

Presentation materials