Sep 8 – 9, 2020
ONLINE
Europe/Prague timezone

Transparentní restartování služeb v Linuxu

Sep 9, 2020, 9:00 AM
20m
ONLINE

ONLINE

CSNOG 2020

Description

V přednášce se podíváme na možnosti transparentních (bezvýpadkových) restartů služeb na Linuxu. Ukážeme si, jaké problémy musíme na serveru vyřešit a jaké máme možnosti. Podíváme se, jak problém řeší existující software (systemd, nginx, ...) a krátce si představíme knihovnu libzedr, která se snaží implementaci transparentních restartů pro vývojáře služeb zjednodušit.

Přednáška bude vycházet z mé (zatím neobhájené) bakalářské práce, jejíž výsledkem je právě knihovna libzedr a jejíž finální text (v angličtině) je dostupný zde:
https://gitlab.com/vakabus/libzedr/-/jobs/artifacts/master/raw/thesis/thesis.pdf?job=thesis

Primary author

Presentation materials