Sep 8 – 9, 2020
ONLINE
Europe/Prague timezone

Správa zóny pomocí SaltStacku

Sep 8, 2020, 4:00 PM
20m
ONLINE

ONLINE

CSNOG 2020

Description

SaltTack je jedním z nástrojů pro orchestraci a centralizovanou správu. Těch existuje nepřeberné množství. Rád bych se ale podělil o to, jaké zajímavé možnosti přináší využití takovéhoto nástroje při správě zóny. Přednáška bude částečně o možnostech Saltu jako takového a následně o jejich využití při správě zóny.

Primary author

Presentation materials