8-9 September 2020
ONLINE
Europe/Prague timezone

Správa zóny pomocí SaltStacku

8 Sep 2020, 16:00
20m
ONLINE

ONLINE

CSNOG 2020

Description

SaltTack je jedním z nástrojů pro orchestraci a centralizovanou správu. Těch existuje nepřeberné množství. Rád bych se ale podělil o to, jaké zajímavé možnosti přináší využití takovéhoto nástroje při správě zóny. Přednáška bude částečně o možnostech Saltu jako takového a následně o jejich využití při správě zóny.

Primary author

Presentation Materials

Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×