11-12 June 2018
Orea Hotel Voronez
Europe/Prague timezone

Vývoj a fungování peeringu v IXP

11 Jun 2018, 15:30
25m
Congress Hall (Orea Hotel Voronez)

Congress Hall

Orea Hotel Voronez

Krizkovskeho 47 603 73 Brno Czech Republic
CSNOG1

Description

Pohled do minulosti, současnosti a budoucnosti způsobu navazování peeringových relací v prostředí IXP. Možnosti jejich zabezpečení, automatizace, signalizace a kontroly vyměňovaných informací pomocí route serverů a dostupných databází.

Type of Presentation

Primary author

Mr Petr Jiran (NIX.CZ)

Presentation Materials

Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×