Jun 11 – 12, 2018
Orea Hotel Voronez
Europe/Prague timezone

Vývoj a fungování peeringu v IXP

Jun 11, 2018, 3:30 PM
25m
Congress Hall (Orea Hotel Voronez)

Congress Hall

Orea Hotel Voronez

Krizkovskeho 47 603 73 Brno Czech Republic
CSNOG1

Description

Pohled do minulosti, současnosti a budoucnosti způsobu navazování peeringových relací v prostředí IXP. Možnosti jejich zabezpečení, automatizace, signalizace a kontroly vyměňovaných informací pomocí route serverů a dostupných databází.

Type of Presentation

Primary author

Mr Petr Jiran (NIX.CZ)

Presentation materials