11-12 June 2018
Orea Hotel Voronez
Europe/Prague timezone

Ochrana proti random subdomain útokům pomocí technologie DNSSEC

12 Jun 2018, 11:50
25m
Congress Hall (Orea Hotel Voronez)

Congress Hall

Orea Hotel Voronez

Krizkovskeho 47 603 73 Brno Czech Republic
CSNOG1

Description

Od roku 2018 mají open-source DNS resolvery novou funkci zvanou agresivní cache (RFC 8198), která efektivně brání některým typům útoků proti autoritativním i rekurzivním DNS serverům.

Během přednášky vyhodnotíme rozvdíl v dopadu random subdomain útoku na DNS zóny, které jsou a nejsou zabezpečeny pomocí technologie DNSSEC. Na datech z měření bude vysvětleno, že pro opetrátory autoritativních serverů je výhodné podepsat zónu pomocí DNSSEC, a že pro operátory resolverů je výhodné provádět DNSSEC validaci.

Type of Presentation

Primary author

Presentation Materials

Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×