Jun 11 – 12, 2018
Orea Hotel Voronez
Europe/Prague timezone

Ochrana proti random subdomain útokům pomocí technologie DNSSEC

Jun 12, 2018, 11:50 AM
25m
Congress Hall (Orea Hotel Voronez)

Congress Hall

Orea Hotel Voronez

Krizkovskeho 47 603 73 Brno Czech Republic
CSNOG1

Description

Od roku 2018 mají open-source DNS resolvery novou funkci zvanou agresivní cache (RFC 8198), která efektivně brání některým typům útoků proti autoritativním i rekurzivním DNS serverům.

Během přednášky vyhodnotíme rozvdíl v dopadu random subdomain útoku na DNS zóny, které jsou a nejsou zabezpečeny pomocí technologie DNSSEC. Na datech z měření bude vysvětleno, že pro opetrátory autoritativních serverů je výhodné podepsat zónu pomocí DNSSEC, a že pro operátory resolverů je výhodné provádět DNSSEC validaci.

Type of Presentation

Primary author

Presentation materials