11-12 June 2018
Orea Hotel Voronez
Europe/Prague timezone

Měřící infrastruktura pro měření základních parametrů služeb elektronických komunikací

12 Jun 2018, 11:00
25m
Congress Hall (Orea Hotel Voronez)

Congress Hall

Orea Hotel Voronez

Krizkovskeho 47 603 73 Brno Czech Republic
CSNOG1

Description

Český telekomunikační úřad buduje v rámci projektu „Měřící systém elektronických komunikací“ měřící infrastrukturu pro účely kontroly a ověřování vybraných parametrů datových služeb elektronických komunikací poskytovaných koncovým účastníkům v mobilních a pevných sítích. Měřící systém bude disponovat, jak veřejně dostupným nástrojem pro měření aktuální kvality služeb přístupu k síti Internet, tak certifikovanou technologií pro měření. Zároveň budou do infrastruktury implementovány prvky pro zajištění kybernetické bezpečnosti.

Type of Presentation

Primary author

Presentation Materials

Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×