Jun 11 – 12, 2018
Orea Hotel Voronez
Europe/Prague timezone

Měřící infrastruktura pro měření základních parametrů služeb elektronických komunikací

Jun 12, 2018, 11:00 AM
25m
Congress Hall (Orea Hotel Voronez)

Congress Hall

Orea Hotel Voronez

Krizkovskeho 47 603 73 Brno Czech Republic
CSNOG1

Description

Český telekomunikační úřad buduje v rámci projektu „Měřící systém elektronických komunikací“ měřící infrastrukturu pro účely kontroly a ověřování vybraných parametrů datových služeb elektronických komunikací poskytovaných koncovým účastníkům v mobilních a pevných sítích. Měřící systém bude disponovat, jak veřejně dostupným nástrojem pro měření aktuální kvality služeb přístupu k síti Internet, tak certifikovanou technologií pro měření. Zároveň budou do infrastruktury implementovány prvky pro zajištění kybernetické bezpečnosti.

Type of Presentation

Primary author

Presentation materials