11-12 June 2018
Orea Hotel Voronez
Europe/Prague timezone

Architektura připojení pro kritické služby

12 Jun 2018, 09:30
30m
Congress Hall (Orea Hotel Voronez)

Congress Hall

Orea Hotel Voronez

Krizkovskeho 47 603 73 Brno Czech Republic
CSNOG1

Description

Trvalá dostupnost kritických služeb s širokým uživatelským
dosahem nezávisí pouze na kvalitě implementace koncových aplikací. Zabýváme se dostatečně celou architekturou připojení těchto služeb k síti? Dokážeme udržet jejich dosažitelnost i v případě významných DoS útoků? Obsahem přednášky je zamyšlení se nad řetězcem související síťové architektury a základními aspekty, kterým je vhodné věnovat pozornost.

Type of Presentation

Primary author

Mr Tomas Kosnar (CESNET a. l. e.)

Presentation Materials

Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×