Jun 11 – 12, 2018
Orea Hotel Voronez
Europe/Prague timezone

Architektura připojení pro kritické služby

Jun 12, 2018, 9:30 AM
30m
Congress Hall (Orea Hotel Voronez)

Congress Hall

Orea Hotel Voronez

Krizkovskeho 47 603 73 Brno Czech Republic
CSNOG1

Description

Trvalá dostupnost kritických služeb s širokým uživatelským
dosahem nezávisí pouze na kvalitě implementace koncových aplikací. Zabýváme se dostatečně celou architekturou připojení těchto služeb k síti? Dokážeme udržet jejich dosažitelnost i v případě významných DoS útoků? Obsahem přednášky je zamyšlení se nad řetězcem související síťové architektury a základními aspekty, kterým je vhodné věnovat pozornost.

Type of Presentation

Primary author

Mr Tomas Kosnar (CESNET a. l. e.)

Presentation materials