8-9 September 2020
ONLINE
Europe/Prague timezone

The CSNOG 2020 organizers published the presentations and their records

2020-09-18

All the presentations (PDF) and their videorecords are now available at the Programme page of CSNOG 2020 – a community meeting of (not only) Czech and Slovak network experts. This meeting of IT specialists organized for the third time by the representatives of CESNET, CZ.NIC, and NIX.CZ took place on September 8 and 9 and because of the coronavirus measures, it was held online. Despite that, more than 200 participants registered to learn more about network administration, infrastrucutre and security.

Organizátoři akce CSNOG 2020 zveřejnili prezentace a jejich videozáznamy

18. 9. 2020

V programu komunitního setkání nejen českých a slovenských síťových specialistů CSNOG 2020 jsou nyní k dispozici všechny přednášky (PDF) a jejich videozáznamy. Setkání IT specialistů, které již po třetí zorganizovali zástupci sdružení CESNET, CZ.NIC a NIX.CZ, se letos konalo 8. a 9. září a z důvodů koronavirových opatření bylo virtuální. Přesto se na něj zaregistrovalo více než 200 zájemců o témata spojená se správou sítí, infrastrukturou nebo bezpečností.

Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×