8-9 September 2020
ONLINE
Europe/Prague timezone

The CSNOG 2020 organizers have published first abstracts and opened registration

2020-07-08

Anyone who wants to take part in the third community meeting of Czech and Slovak network admins – CSNOG 2020 – can now sign up. The registration form is available here. Beside that, first abstracts have also been published on the website. And one reminder from the organizers: Call for Partners is still on.

Organizátoři akce CSNOG 2020 zveřejnili první abstrakty a otevřeli registraci

8. 7. 2020
Zájemci o účast na třetím komunitním setkání českých a slovenských správců sítí – CSNOG 2020 – se mohou začít přihlašovat. Registrační formulář je k dispozici zde. Mimo to jsou na webu k dispozici také první abstrakty. Organizátoři setkání dále připomínají, že stále platí výzva Call for Partners.

Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×