8-9 September 2020
ONLINE
Europe/Prague timezone

Submit your presentation to CSNOG 2020 or you can even become partners of the event

2020-06-01

The organizers of a community meeting of Czech and Slovak network specialists CSNOG 2020 which is going to take place on September 8 and 9 at Voronez hotel in Brno announced call for partners besides call for abstracts (running till June 15). Anyone interested in supporting CSNOG 2020 can contact us till August 10. More details about the offer for partners are available at the event's website. The community meetup is organized together by CESNET, CZ.NIC and NIX.CZ.

Přihlaste svoji přednášku na CSNOG 2020, můžete se stát i partnery akce

1. 6. 2020

Organizátoři komunitního setkání českých a slovenských síťařů CSNOG 2020, které se uskuteční 8. a 9. září v brněnském hotelu Voroněž, vyhlásili vedle call for abstracts (platí do 15. června) také call for partners. Zájemci, kteří by chtěli podpořit CSNOG 2020, se mohou hlásit do 10. srpna. Nabídka pro partnery je k dispozici na webu akce. Komunitní setkání CSNOG 2020 organizují společně sdružení CESNET, CZ.NIC a NIX.CZ.

Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×