8-9 September 2020
ONLINE
Europe/Prague timezone

Call for Abstracts for CSNOG 2020 are open till mid June

2020-05-06

The organizers of the third community meeting of Czech and Slovakian network specialists CSNOG 2020 announced a Call for Abstracts today. The programme board of the community meeting of (not only) Czech and Slovakian network specialists will welcome contributions aimed at network maintenance, infrastructure or security. Anyone interested in presenting their topic can submit their abstracts till June 15 at the event website. The main purpose of CSNOG is to give the experts on internet networks an opportunity to reflect current issues and topics regarding networking and to share their experience and practical solutions that can improve the quality of networks both in Czechia and Slovakia. The organizers of CSNOG 2020 are the CZ.NIC Association, NIX.CZ and CESNET.

„We believe that despite the current situation, we will be able to come up with an interesting programme comprising contributions of Czech, Slovakian and foreign experts. We want to encourage experts from private, public and academic field to share their knowledge and support mutual cooperation and dialogue mainly among Czech and Slovakian professional community,“ explains Sergey Myasoedov who is in charge of CSNOG 2020‘s programme.

The event‘s programme is put together by an independent programme board consisting of renowned members of the community. Contribution suggestions for CSNOG 2020 can be submitted via a form till June 15 (abstracts can be written in Czech, Slovak or English).

More information on CSNOG 2020 will be gradually published on the event‘s website (ODKAZ) and on social media (Facebook, Twitter and LinkedIn).

 

Call for Abstracts pro CSNOG 2020 jsou otevřené do poloviny června

6. 5. 2020

Organizátoři třetího ročníku komunitního setkání českých a slovenských síťových specialistů CSNOG 2020 dnes vyhlásili Call for Abstracts. Programový výbor akce uvítá příspěvky zaměřené na správu sítí, infrastrukturu nebo bezpečnost. Zájemci o vystoupení mohou své abstrakty přihlašovat do 15. června, a to přímo na webu akce. Hlavním cílem setkání komunity CSNOG je umožnit odborníkům na internetové sítě reflektovat aktuální problémy a témata spojená se síťováním a sdílet zkušenosti a praktická řešení, která mohou zvýšit kvalitu sítí v Česku a na Slovensku. Pořadateli akce CSNOG 2020 jsou sdružení CZ.NIC, NIX.CZ a CESNET.

„Věříme, že se i přes současnou situaci podaří sestavit zajímavý program, a to nejen z příspěvků od odborníků z Čech a Slovenska. Rádi bychom vyzvali specialisty ze soukromé, státní a akademické sféry, aby se podělili o své poznatky a podpořili tak vzájemnou spolupráci a dialog především mezi českou a slovenskou odbornou veřejností,“ vysvětluje Sergey Myasoedov, který má na starosti programovou část CSNOG 2020.

O program setkání se stará nezávislý programový výbor složený z respektovaných osobností z oboru. Návrhy příspěvků do hlavního programu CSNOG 2020 mohou zájemci posílat prostřednictvím formuláře do 15. června, přičemž abstrakty mohou být v českém, slovenském nebo anglickém jazyce.

Další informace spojené s komunitním setkáním CSNOG 2020 budou postupně zveřejňovány webových stránkách akce a na sociálních sítích Facebook, Twitter a LinkedIn.

Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×