Sep 8 – 9, 2020
ONLINE
Europe/Prague timezone

The birdist cookbook

Sep 8, 2020, 11:40 AM
20m
ONLINE

ONLINE

CSNOG 2020

Description

In Qrator Labs we are operating an anycast network and spreading the routing information across our network is crucial for its operation. To accomplish that we are actively using BGP and Bird. In my presentation I want to share our experience of using the Bird daemon: things to pay attention to, tips and tricks, etc. If you plan to use Bird in production, I hope I can share some useful information with you.

V Qrator Labs provozujeme anycast síť a šíření směrovací informací v naší síti je důležitá část naší práce. Pro tento účel aktivně používáme BGP a Bird. Ve své přednášce se chci podělit o naše zkušenosti s provozem démona Bird: na co dávat pozor, tipy a triky atd. Pokud plánujete Bird použít, doufám, že se s vámi mohu podělit o několik užitečných informací.

Primary author

Presentation materials