Sep 8 – 9, 2020
ONLINE
Europe/Prague timezone

Na doraz - kam až sahají meze síťového subsystému Linuxového jádra

Sep 9, 2020, 9:40 AM
20m
ONLINE

ONLINE

CSNOG 2020

Description

Přednáška popisuje, kde se pohybují reálné limity nízkoúrovňových částí síťového subsystému Linuxového jádra a jakým způsobem s těmito limity pracovat pro zvýšení odolností například webového serveru vůči DDoS útokům. Nastíněny budou rovněž postupy a možnosti, které lze použít pro dosažení maximální odolnosti a výkonu systému.

Primary authors

Matěj Grégr (NetX Networks a.s.) Tomáš Podermański (CESNET z.s.p.o.)

Presentation materials