8-9 September 2020
ONLINE
Europe/Prague timezone

Na doraz - kam až sahají meze síťového subsystému Linuxového jádra

9 Sep 2020, 09:40
20m
ONLINE

ONLINE

CSNOG 2020

Description

Přednáška popisuje, kde se pohybují reálné limity nízkoúrovňových částí síťového subsystému Linuxového jádra a jakým způsobem s těmito limity pracovat pro zvýšení odolností například webového serveru vůči DDoS útokům. Nastíněny budou rovněž postupy a možnosti, které lze použít pro dosažení maximální odolnosti a výkonu systému.

Primary authors

Matěj Grégr (NetX Networks a.s.) Tomáš Podermański (CESNET z.s.p.o.)

Presentation Materials

Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×