8-9 September 2020
ONLINE
Europe/Prague timezone

Existuje business case pro nasazení IPv6?

8 Sep 2020, 13:40
20m
ONLINE

ONLINE

CSNOG 2020

Description

Pokusy o nasazení IPv6 se při rozhovorech lidí zodpovědných za technologie s lidmi zodpovědnými za business často setkávájí s otázkou: A jaký je business case IPv6? Kde nám to zvedne výnosy?

V tomto příspěvku probereme:
Jak lidem zodpovědným za business IPv6 vysvětlit a získat jejich podporu;
Proč je lepší začít dříve nežli později;
* V čem dává inkrementální nasazení IPv6 větší smysl než velký třesk.

Primary author

Presentation Materials

Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×