Sep 8 – 9, 2020
ONLINE
Europe/Prague timezone

Existuje business case pro nasazení IPv6?

Sep 8, 2020, 1:40 PM
20m
ONLINE

ONLINE

CSNOG 2020

Description

Pokusy o nasazení IPv6 se při rozhovorech lidí zodpovědných za technologie s lidmi zodpovědnými za business často setkávájí s otázkou: A jaký je business case IPv6? Kde nám to zvedne výnosy?

V tomto příspěvku probereme: * Jak lidem zodpovědným za business IPv6 vysvětlit a získat jejich podporu; * Proč je lepší začít dříve nežli později; * V čem dává inkrementální nasazení IPv6 větší smysl než velký třesk.

Primary author

Presentation materials