28-29 May 2019
Orea Hotel Voronez
Europe/Prague timezone

Potlačení nežádoucího provozu pomocí BGP Flowspec

29 May 2019, 11:00
30m
Congress Hall (Orea Hotel Voronez)

Congress Hall

Orea Hotel Voronez

Krizkovskeho 47 603 73 Brno Czech Republic
CSNOG 2019 CSNOG2

Description

Představíme open source nástroj ExaFS, který vyvíjí sdružení CESNET. Jedná se o webovou aplikaci, která prostřednictvím BGP Flowspec distribuuje pravidla na směrovače páteřní sítě. Je tak možné nežádoucí provoz už na vstupu do páteřní sítě zahodit, objemově omezit, nebo i přesměrovat na zařízení pro detailní analýzu. Aplikace nabízí také API s možností automatizace blokování na základě analýzy provozu v reálném čase.

Primary author

Mr Josef Verich (CESNET z. s. p. o.)

Presentation Materials

Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×