May 28 – 29, 2019
Orea Hotel Voronez
Europe/Prague timezone

About CSNOG 2019

CSNOG 2019 (Czech and Slovak Network Operators Group) is community meeting for representatives of ISPs, network operators, registrars, network engineers and Internet and network technology enthusiasts. Thanks to the unique linguistic and economic proximity of the two countries, the Czech and Slovak communities are destined to be united in one NOG.

The CSNOG 2019 will be held on May 28 and 29, 2019, in Brno. The meeting is primarily to enable mutual exchange of experience, discussion of current issues and sharing of solutions leading to the development of Internet networks in the Czech Republic and Slovakia. The program is defined by a program committee established to select topics from the Call for Abstracts. The presentations will focus mainly on security, administration and infrastructure of Internet networks.

The CSNOG 2019 meeting is hosted by the administrator of the Czech national domain, the CZ.NIC association, the Czech independent peering node NIX.CZ and CESNET, the association of universities of the Czech Republic


CSNOG 2019 je komunitní setkání zástupců poskytovatelů internetového připojení, síťových operátorů, registrátorů, síťových inženýři a zájemců o internetové a síťové technologie. Díky unikátní jazykové i hospodářské blízkosti obou zemí se přímo nabízí spojení české i slovenské komunity do jednoho NOGu.

Konference CSNOG 2019 se bude konat 28. a 29. května 2019 v Brně. Cílem setkání je především propojit odborníky z oblasti internetových sítí, umožnit vzájemnou výměnu zkušeností, diskuzi nad aktuálními internetovými tématy a sdílení řešení vedoucích k rozvoji internetových sítí v České a Slovenské republice. K sestavení programu konference slouží programový výbor, který vybírá ze zaslaných přihlášených témat (Call for Abstracts). Témata přednášek se budou týkat hlavně bezpečnosti, správy a infrastruktury internetových sítí.

Hostování tohoto setkání CSNOG se ujali správce české národní domény, sdružení CZ.NIC, český nezávislý peeringový uzel, sdružení NIX.CZ a CESNET, sdružení vysokých škol a Akademie věd České republiky.