May 28 – 29, 2019
Orea Hotel Voronez
Europe/Prague timezone

Vliv kvalitativních datových parametrů a maximální rychlosti na TCP propustnost: Doporučení pro stanovení vztahu mezi rychlostmi dle Nařízení EU 2015/2120

May 28, 2019, 4:50 PM
25m
Congress Hall (Orea Hotel Voronez)

Congress Hall

Orea Hotel Voronez

Krizkovskeho 47 603 73 Brno Czech Republic
CSNOG 2019 CSNOG2

Description

V listopadu roku 2018 byl vytvořen v rámci ČTÚ MSEK Polygon v podobě modelu procesu měření VIS MSEK. Mezi primární cíle MSEK Polygonu patří intenzivní odborné školení pracovníků ČTÚ a provádění výzkumných studií dopadu datových parametrů a metod řízení na kvalitu služby přístupu k internetu v pevném místě a jiných specifických služeb. V rámci studie vlivu kvalitativních datových parametrů na TCP propustnost měřenou dle doporučení IETF RFC 6349 se podařilo identifikovat vliv maximální rychlosti a její souvislost s limity kvalitativních datových parametrů dle technické specifikace MEF 23.1. Na základě těchto výsledků vzniklo doporučení pro stanovení vztahu mezi rychlostmi dle Nařízení EU 2015/2120 tak, aby co nejvíce odpovídalo fyzikálnímu chování metody měření a navíc umožňovalo poskytovatelům služeb přístupu k síti internet provádět prostřednictvím hodnoty maximální rychlosti optimalizaci své přístupové sítě, s ohledem na dodržení kvality služby z pohledu práv koncového uživatele.

Primary authors

Presentation materials