May 28 – 29, 2019
Orea Hotel Voronez
Europe/Prague timezone

DNS-přes-???

May 28, 2019, 3:00 PM
30m
Congress Hall (Orea Hotel Voronez)

Congress Hall

Orea Hotel Voronez

Krizkovskeho 47 603 73 Brno Czech Republic
CSNOG 2019 CSNOG2

Description

Svět DNS se rychle mění a zdá se, že časy centralizovaných DNS resolverů v síti operátor jsou ty tam.

V roce 2019 nejspíš Mozilla ze svého prohlížeče Firefox začne ve výchozím nastavení posílat DNS-přes-HTTPS (DoH) na resolvery mimo síť operátora. Zároveň je na vzestupu DNS-přes-TLS (DoT) protokol, které také ovlivňuje, co vypadá provoz v síti operátorů.

V této přednášce shrneme poslední vývoj okolo DNS transportů a prodiskutujeme, jaké změny to sebou přináší. Také se pokusíme nastínit možné další scénáře vývoje a jak se na ně připravit.

Primary author

Presentation materials