May 28 – 29, 2019
Orea Hotel Voronez
Europe/Prague timezone

F-Tester - platforma pro měření parametrů TCP/IP sítí

May 29, 2019, 2:30 PM
30m
Congress Hall (Orea Hotel Voronez)

Congress Hall

Orea Hotel Voronez

Krizkovskeho 47 603 73 Brno Czech Republic
CSNOG 2019 CSNOG2

Description

Prezentace je zaměřena na představení platformy F-Tester určené pro měření parametrů TCP/IP sítí. Platforma F-Tester vznikla na půdě Katedry telekomunikační techniky, fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze jako část výstupů nkolika projektů zaměřených na testování a diagnostiku TCP/IP komunikačních sítí v průmyslu a běžných přístupových sítích. V rámci prezentace budou uvedeny výstupy z měření průmyslových širokopásmových modemů komunikujících po silovém vedení (BPL). V prezentaci bude rovněž demonstrováno nasazení měřicí platformy F-Tester pro měření NGA přípojek, které je realizováno v souladu s metodickými pokyny ČTÚ.

Primary authors

Mr Zbyněk Kocur (Katedra telekomunikační techniky) Mr Ondřej Vondrouš (Katedra telekomunikační techniky)

Presentation materials