28-29 May 2019
Orea Hotel Voronez
Europe/Prague timezone

F-Tester - platforma pro měření parametrů TCP/IP sítí

29 May 2019, 14:30
30m
Congress Hall (Orea Hotel Voronez)

Congress Hall

Orea Hotel Voronez

Krizkovskeho 47 603 73 Brno Czech Republic
CSNOG 2019 CSNOG2

Description

Prezentace je zaměřena na představení platformy F-Tester určené pro měření parametrů TCP/IP sítí. Platforma F-Tester vznikla na půdě Katedry telekomunikační techniky, fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze jako část výstupů nkolika projektů zaměřených na testování a diagnostiku TCP/IP komunikačních sítí v průmyslu a běžných přístupových sítích. V rámci prezentace budou uvedeny výstupy z měření průmyslových širokopásmových modemů komunikujících po silovém vedení (BPL). V prezentaci bude rovněž demonstrováno nasazení měřicí platformy F-Tester pro měření NGA přípojek, které je realizováno v souladu s metodickými pokyny ČTÚ.

Primary authors

Mr Zbyněk Kocur (Katedra telekomunikační techniky) Mr Ondřej Vondrouš (Katedra telekomunikační techniky)

Presentation Materials

Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×