Jun 20 – 21, 2022
OREA Congress Hotel Brno (former hotel Voronez)
Europe/Prague timezone

Objektivní měření mobilní sítě

Jun 20, 2022, 4:50 PM
20m
Congress Hal (OREA Congress Hotel Brno (former hotel Voronez))

Congress Hal

OREA Congress Hotel Brno (former hotel Voronez)

Krizkovskeho 47 603 73 Brno Czech Republic
CSNOG 2022

Description

Mobilní sítě jsou velmi živý organismus, parametry fyzické vrstvy se dynamicky mění a kvalitativní parametry nejsou poplatné nejen místu, kde měření probíhá, ale i době měření, momentálnímu zatížení sítě či rychlosti pohybu terminálu. Načtení internetové stránky na uživatelském koncovém zařízení, případně další komplikovanější služby, je tak mnohem komplikovanější úloha než v pevných sítích. Pro zvládnutí této nelehké úlohy vzniká metodika testování na FEL ČVUT v Praze. Přednáška popisuje základní metody pro měření mobilních sítí s ohledem na komunikaci pomocí protokolu TCP a UDP s cílem analyzovat kvalitu služby QoS (Quality of Service). Na výsledcích měření mobilních sítí jsou představeny možnosti posouzení kvality sítě s ohledem na typ a algoritmus použitého protokolu TCP/UDP. V příspěvku budou prezentována data pořízená na měřicí platformě F-Tester® 5G 4drive-box, kterou používá ČTÚ a společnost CETIN.

Primary author

Dr Zbyněk Kocur (Katedra telekomunikační techniky, Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze)

Presentation materials