Jun 20 – 21, 2022
OREA Congress Hotel Brno (former hotel Voronez)
Europe/Prague timezone

Accomodation

The CSNOG 2022 organizers do not provide accommodation. For the participants of the event, however, a limited number of rooms are blocked in OREA Congress Hotel Brno (former Voronez Hotel). This includes breakfast and VAT. City tax (21 CZK) is excluded.

Book room


Organizátoři CSNOG 2022 nezajišťují ubytování. Pro účastníky akce je ale v OREA Congress Hotel Brno (bývalý hotel Voroněž) blokováno omezené množství pokojů. Cena ubytování zahrnuje snídani a příslušnou výši DPH. Městské poplatky (21 Kč) nejsou v ceně zahrnuty.

Rezervace pokoje

 

E-mail: rezervace.congresshotel@orea.cz

Phone / Telefon: +420 543 141 111