Jun 20 – 21, 2022
OREA Congress Hotel Brno (former hotel Voronez)
Europe/Prague timezone

Správa sítí od studentů pro studenty

Jun 21, 2022, 11:00 AM
20m
Congress Hal (OREA Congress Hotel Brno (former hotel Voronez))

Congress Hal

OREA Congress Hotel Brno (former hotel Voronez)

Krizkovskeho 47 603 73 Brno Czech Republic
CSNOG 2022

Description

V této přednášce nastíníme, jak fungují počítačové sítě spravované studenty na kolejích (převážně Strahov), jak řídíme přístup do sítě a jak řešíme připojování různých atypických zařízeni (IoT). Podíváme se na řešení nestandartních situací a představíme náš informační systém IS pro správu celé síťové infrastruktury a podpůrných služeb.

Primary author

Presentation materials