Jun 11 – 12, 2018
Orea Hotel Voronez
Europe/Prague timezone

Vizualizace výsledků měření pokrytí

Jun 11, 2018, 5:55 PM
25m
Congress Hall (Orea Hotel Voronez)

Congress Hall

Orea Hotel Voronez

Krizkovskeho 47 603 73 Brno Czech Republic
CSNOG1

Description

Prezentace by se týkala popisu a ukázky nového nástroje, který ČTÚ vyvíjí (testuje) pro účely zpracování a následné vizualizace (i na web. stránkách) naměřených výsledků pokrytí (nejen rádiových parametrů, ale také QoS).

Type of Presentation

Primary author

Mr Karel Holek (ČTÚ)

Presentation materials