11-12 June 2018
Orea Hotel Voronez
Europe/Prague timezone

Vizualizace výsledků měření pokrytí

11 Jun 2018, 17:55
25m
Congress Hall (Orea Hotel Voronez)

Congress Hall

Orea Hotel Voronez

Krizkovskeho 47 603 73 Brno Czech Republic
CSNOG1

Description

Prezentace by se týkala popisu a ukázky nového nástroje, který ČTÚ vyvíjí (testuje) pro účely zpracování a následné vizualizace (i na web. stránkách) naměřených výsledků pokrytí (nejen rádiových parametrů, ale také QoS).

Type of Presentation

Primary author

Mr Karel Holek (ČTÚ)

Presentation Materials

Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×