Jun 11 – 12, 2018
Orea Hotel Voronez
Europe/Prague timezone

LT: Bude vaše doména fungovat i v roce 2019?

Jun 11, 2018, 2:45 PM
7m
Congress Hall (Orea Hotel Voronez)

Congress Hall

Orea Hotel Voronez

Krizkovskeho 47 603 73 Brno Czech Republic
CSNOG1

Description

Na den 1. února 2019 je naplánována změna v DNS software. Jste na ni připraveni? Bude vaše doména spolehlivě fungovat i po tomto datu?

Type of Presentation Ligtning Talk (5 min.)

Primary author

Presentation materials