Jun 11 – 12, 2018
Orea Hotel Voronez
Europe/Prague timezone

Útok skrz (ne)známou vlastnost síťových prvků

Jun 12, 2018, 12:15 PM
15m
Congress Hall (Orea Hotel Voronez)

Congress Hall

Orea Hotel Voronez

Krizkovskeho 47 603 73 Brno Czech Republic
CSNOG1

Description

Současné operační systémy síťových prvků nabízejí obrovské množství funkcionality a komunikují skrz širokou škálu protokolů. Přes veškeré jejich přínosy se může někdy stát, že nová funkce se proti nám obrátí a způsobí nám potíže - zejména, je-li takováto vlastnost ve výchozí konfiguraci aktivní. Přednáška pojednává o jedné takové zkušenosti, kdy správcem neznámou a nevyužívanou vlastnost zná a zneužije útočník.

Type of Presentation

Primary author

Presentation materials