Jun 11 – 12, 2018
Orea Hotel Voronez
Europe/Prague timezone

Hromadný sběr anonymizovaných dat pomocí Kolektoru

Jun 11, 2018, 6:20 PM
20m
Congress Hall (Orea Hotel Voronez)

Congress Hall

Orea Hotel Voronez

Krizkovskeho 47 603 73 Brno Czech Republic

Description

Vytvoření vlastního Kolektoru pro hromadný sběr dat, úskalí a výzvy, cesty kterými jsme se vydali. Co takový sběr obnáší, jaká data jsou sbírána, jak je s nimi poté zacházeno, příklady konkrétního využití.

Type of Presentation

Primary author

Mr Miroslav Slugeň (Sledovani.TV)

Presentation materials