11-12 June 2018
Orea Hotel Voronez
Europe/Prague timezone

Hromadný sběr anonymizovaných dat pomocí Kolektoru

11 Jun 2018, 18:20
20m
Congress Hall (Orea Hotel Voronez)

Congress Hall

Orea Hotel Voronez

Krizkovskeho 47 603 73 Brno Czech Republic

Description

Vytvoření vlastního Kolektoru pro hromadný sběr dat, úskalí a výzvy, cesty kterými jsme se vydali. Co takový sběr obnáší, jaká data jsou sbírána, jak je s nimi poté zacházeno, příklady konkrétního využití.

Type of Presentation

Primary author

Mr Miroslav Slugeň (Sledovani.TV)

Presentation Materials

Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×