Jun 11 – 12, 2018
Orea Hotel Voronez
Europe/Prague timezone

Open-source smerovač na bežne dostupnom hardvéri

Jun 11, 2018, 1:30 PM
25m
Congress Hall (Orea Hotel Voronez)

Congress Hall

Orea Hotel Voronez

Krizkovskeho 47 603 73 Brno Czech Republic
CSNOG1

Description

Témou prednášky bude predstavenie možností postavenia vlastného smerovača na bežne dostupnom hardvéri pomocou open-source softvéru. Aké sú limity dnešných CPU, sieťových kariet a je možné smerovať line-rate n*10Gbps v Linuxe?

Type of Presentation

Primary author

Mr Ľubor Jurena (skHosting.eu s.r.o.)

Presentation materials