May 28 – 29, 2019
Orea Hotel Voronez
Europe/Prague timezone

Survey

Dotazník spokojenosti / Satisfaction Questionnaire

Aktuální CSNOG / Actual CSNOG
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Budoucí setkání CSNOG / Future CSNOG meeting
*

CSNOG je akce československých správců sítí. Kde by se podle vás měla konat? / CSNOG is an event for Czechoslovak Network Operators. Where would you like the next event to take place?

*
*
*
*
*
*