May 28 – 29, 2019
Orea Hotel Voronez
Europe/Prague timezone

What will the CSNOG 2019 community meeting bring?

2019-05-13

The organizers of the meeting of the Czech and Slovak network administrators CSNOG 2019 presented a two-day programme, which those interested in current network topics will find on the event website. The programme will be enriched by lectures of the representatives of ICANN, Global NOG Alliance, Internet Systems Consortium, Czech Telecommunication Office, as well as Qrator Labs, Flowmon Networks, NS1 or CESNET and CZ.NIC.

The second year of the event will start with a lecture by Tomáš Hlaváček from CZ.NIC, which will be dedicated to secure routing in the Internet. It will be followed by Tomáš Kubina from Orange Business Services and his contribution on the practical use of the open source Python library NAPALM to automate the network testing of the operating system. In the first afternoon session dedicated to DNS, Ondřej Surý from the Internet Systems Consortium will present news in the DNS protocol and in DNS privacy. Then, in his first contribution, Petr Špaček from CZ.NIC will summarize the course of the February DNS Flag day event and talk about the latest developments in DNS transporters. In the end, Zdeněk Brůna, technical director of CZ.NIC, will inform the participants about the news and future direction of CZ DNS Anycast. In the first day of the meeting, we can also look forward to presentations by Rene Fichtmueler from Global NOG Alliance, Ondřej Caletka from CESNET, Pavel Minařík from Flowmon Networks and Radim Roška from Huatech.

The next day programme will by launched by Jan Včelák from NS1, who will give a talk on security exercises for DDoS attacks. ICANN’s Champik Wijayatung will lecture on the abuse and misuse of DNS. Eugene Bogomazov from Qrator Labs will dedicate his contribution to measuring the stability of the Internet in a given region from the standpoint of autonomous systems and Matyáš Prokop’s lecture will deal with the use of streaming telemetry for network automation and monitoring. The first morning session will be closed by a representative of the Czech Telecommunication Office, Petr Koudelka, who will present the results of a study of the impact of high-quality data parameters and maximum speed on TCP throughput, which were the basis for the recommendation to determine the relationship between speeds according to EU Regulation 2015/2120. In the afternoon, Zbyněk Kocour from the Department of Telecommunications Engineering, CTU, will present the F-Tester platform for TCP/IP network measurement, and Tomáš Poderamański from CESNET will deliver a lecture on DDoS attack mitigation in the NIX.CZ neutral peering node.

If you are interested in the topics and would like to participate in the CSNOG 2019 community meeting, do not hesitate to register in time. The registration fee is CZK 1,000.

The media partner of the CSNOG 2019 community meeting is Root.cz.

Co přinese letošní ročník komunitního setkání CSNOG 2019?

13. 5. 2019

Pořadatelé setkání českých a slovenských síťových správců CSNOG 2019 představili dvoudenní program, který zájemci o aktuální síťařská témata najdou na webových stránkách. Program obohatí přednášky zástupců organizací ICANN, Global NOG Alliance, Internet Systems Consortium, Českého telekomunikačního úřadu a dále společností Qrator Labs, Flowmon Networks, NS1 nebo sdružení CESNET a CZ.NIC.

Druhý ročník odstartuje přednáškou Tomáše Hlaváčka ze sdružení CZ.NIC, která bude věnována bezpečnému směrování v Internetu. Na něj naváže Tomáš Kubina z Orange Business Services s příspěvkem o praktickém využití open source Python knihovny NAPALM k automatizaci síťového testování operačního systému. V prvním odpoledním bloku věnovaném DNS vystoupí Ondřej Surý z Internet Systems Consortium, který přinese novinky v DNS protokolu a v DNS soukromí. Poté  Petr Špaček ze sdružení CZ.NIC ve svém prvním příspěvku shrne průběh únorové akce DNS Flag day a na to naváže přehledem posledního vývoje v oblasti DNS transportérů. Nakonec Zdeněk Brůna, technický ředitel správce české národní domény, seznámí účastníky s novinkami a budoucím směřováním CZ DNS Anycastu.  V prvním dnu setkání bude prezentovat také například Rene Fichtmueler z Global NOG Alliance, Ondřej Caletka ze sdružení CESNET, Pavel Minařík z Flowmon Networks nebo Radim Roška z Huatechu.

Druhý den otevře Jan Včelák z NS1, který přiblíží bezpečnostní cvičení na DDoS útoky. O zneužívání a nesprávném používání DNS bude přednáška Champika Wijayatunga z organizace ICANN. Eugene Bogomazov z Qrator Labs věnuje svůj příspěvek měření stability Internetu v daném regionu z hlediska vztahů autonomních systémů a přednáška Matyáše Prokopa bude pojednávat o použití streamovací telemetrie pro automatizaci a monitorování sítě. První dopolední blok uzavře zástupce Českého telekomunikačního úřadu Petr Koudelka, který představí výsledky studie vlivu kvalitních datových parametrů a maximální rychlosti na TCP propustnost, které se staly podkladem pro doporučení stanovení vztahu mezi rychlostmi dle nařízení EU 2015/2120. V odpolední části setkání vystoupí Zbyněk Kocour z Katedry telekomunikační techniky ČVUT, který přiblíží platformu F-Tester určenou pro měření parametrů TCP/IP sítí nebo Tomáš Poderamański ze sdružení CESNET s přednáškou o mitigaci DDoS útoků v prostředí neutrálního propojovacího uzlu NIX.CZ.

Pokud vás témata zaujala a chtěli byste se zúčastnit komunitního setkání CSNOG 2019, neváhejte a registrujte se včas. Registrační poplatek činí 1 000 Kč.

Mediálním partnerem komunitního setkání CSNOG 2019 je server Root.cz.