May 28 – 29, 2019
Orea Hotel Voronez
Europe/Prague timezone

The first abstracts published and registration launched

2019-04-24

First abstracts of presentations together with a registration form can now be found on the website of CSNOG 2019.

The aim of the meeting that will take place on May 27 and 28 in Brno is to enable the experts to exchange experience, discuss the current issues and share solutions leading to the development of Internet networks in the Czech Republic and Slovakia. The organization of the second year of the event was provided by the CESNET Association that operates and develops the national e-infrastructure for science, research and education, CZ.NIC, the Czech national domain administrator, and NIX.CZ, the neutral peering node for the Czech Republic and Slovakia.

“Currently, the first batch of abstracts has been made available on the CSNOG 2019 website, with more to follow in the near future. We are pleased to have received presentations from both business and academic representatives. I am convinced that this year as well, we will put together a program that will be interesting for a wide group of people enthusiastic about the happenings in the field of computer networks. Finally, I would like to add that the CSNOG 2019 meeting is a community one, which means it can be joined by anyone who deals with networks or is interested in the actualities in the area. This offer is aimed at both individuals and organizations that would like to become partners of the meeting,” said Sergey Myasoedov, chairman of the CSNOG 2019 program committee.

 

Zveřejnili jsme první abstrakty a spustili registraci

24. 4. 2019

Na webových CSNOG 2019 najdou nyní zájemci první abstrakty přednášek a také registrační formulář.

Cílem setkání, které se uskuteční 27. a 28. května v Brně, je umožnit vzájemnou výměnu zkušeností, diskuzi nad aktuálními tématy a sdílení řešení vedoucích k rozvoji internetových sítí v České a Slovenské republice. Na organizaci druhého ročníku akce se podílí sdružení CESNET, které provozuje a rozvíjí národní e-infrastrukturu pro vědu, výzkum a vzdělávání, CZ.NIC, správce české národní domény, a NIX.CZ, neutrální propojovací uzel pro Českou republiku a Slovensko.  

"Nyní jsou na webu akce CSNOG 2019 první část abstraktů, k nimž v nejbližší době přibude další. Těší nás, že své příspěvky zaslali jak zástupci firem, tak akademické obce. Jsem přesvědčený, že i letos sestavíme  program, který bude zajímavý pro širokou skupinu zájemců o dění na poli počítačových sítí. Na závěr bych jen doplnil, že CSNOG 2019 je akce komunitní, tedy může se do ní zapojit každý, kdo se věnuje sítím nebo ho zajímá dění kolem nich. Tato nabídka platí jak pro jednotlivce, tak pro organizace, které by se chtěly stát partnery setkání," uvedl Sergey Myasoedov, předseda programového výboru CSNOG 2019.