28-29 May 2019
Orea Hotel Voronez
Europe/Prague timezone

Accomodation

The CSNOG 2019 organizers do not provide accommodation. For the participants of the event, however, a limited number of rooms are blocked in Voroněž I and Voroněž II. This includes breakfast, city tax and VAT.


Organizátoři CSNOG 2019 nezajišťují ubytování. Pro účastníky akce je ale v hotelech Voroněž I a Voroněž II blokováno omezené množství pokojů. Cena ubytování zahrnuje snídani, městské poplatky a příslušnou výši DPH.

 

Book / Rezervace Voroněž I

Book / Rezervace Voroněž II

E-mail: voronez@orea.cz

Phone / Telefon: +420 543 141 375

 

Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×