May 28 – 29, 2019
Orea Hotel Voronez
Europe/Prague timezone

Call for abstracts has been extended until March 29

2019-03-19

The organizers of the CSNOG 2019 community meeting today announced an extension of the deadline for sending abstracts to the main program of the event. Interested Internet access providers, telecom and computer network operators, domain registrars or technical enthusiasts can sign up until Friday, March 29.

Call for abstracts prodlouženy do 29. března

19. 3. 2019

Organizátoři komunitního setkání CSNOG 2019 dnes oznámili prodloužení termínu pro zasílání abstraktů do hlavního programu akce. Zájemci z řad poskytovatelů přístupu k Internetu, provozovatelů telekomunikačních a počítačových sítí, registrátorů domén nebo i technických nadšenců se mohou hlásit do pátku 29. března.