May 28 – 29, 2019
Orea Hotel Voronez
Europe/Prague timezone

Integrace DDoS Protectoru v prostředí propojovacího uzlu NIX.CZ

May 29, 2019, 3:00 PM
30m
Congress Hall (Orea Hotel Voronez)

Congress Hall

Orea Hotel Voronez

Krizkovskeho 47 603 73 Brno Czech Republic
CSNOG 2019 CSNOG2

Description

Přednáška popisuje způsob mitigace DDoS útoků v prostředí neutralního propojovacího uzlu NIX.CZ pomocí zařízení DDoS Protector vyvinutým sdružením CESNET. Rozebírá jakým způsobem si může připojený člen řídit provoz procházející DDoS Protectorem a jak může ovlivnit proces DDoS mitigace. Diskutovány budou rovněž možnosti rozložení DDoS útoků přesahující hodnoty 100Gb/s na více DDoS Protectorů.

Primary author

Tomáš Podermański (CESNET z.s.p.o.)

Presentation materials