Jan 23 – 24, 2024
Vzdělávací komplex UTB - budova U18
UTC timezone

Call for Abstracts

  • Opening day
  • Submission deadline

Do you have a topic or idea for an interesting presentation?

Apply to speak at CSNOG 2024!

We are interested in topics dedicated to network administration, infrastructure, and security. If you want to participate, fill in the form below. We accept abstracts in Czech, Slovak and English.

You must be registered in the conference system to submit your proposal. Then it will be assessed by the program committee, and we will inform you whether it was accepted or not, or request to complement your proposal.

All speakers will receive complimentary registrations to the conference.


Máte téma nebo nápad na zajímavou přednášku?

Přihlaste ji do konference CSNOG 2024!

Zajímají nás témata věnovaná správě síťí, infrastruktuře a bezpečnosti. Pokud se chcete zúčastnit, vyplňte přihlašovací formulář níže. Přijímáme abstrakty pro přednášky v češtině, slovenštině a angličtině.

Pro vložení návrhu prezentace musíte být registrováni v konferenčním systému. Váš návrh posoudí programová komise, o přijetí nebo nepřijetí Vás budeme informovat, stejně tak v případě žádosti o doplnění Vašeho návrhu.

Všichni přednášející mají vstup na konferenci zdarma.

The call for abstracts is closed.